Istoric

SCURT ISTORIC AL LICEULUI TEOLOGIC

ADVENTIST DIN CRAIOVA

 

            Înfiinţarea liceului nostru a fost posibilă ca urmare a libertăţilor religioase obţinute după înlăturarea în 1989 a regimului comunist din România. La iniţiativa Bisericii Adventiste din România, care s-a adresat Secretariatului de Stat pentru Culte şi Ministerului Educaţiei Naţionale, s-a obţinut aprobarea pentru înfiinţarea unui Seminar Teologic Liceal Adventist la Craiova, începând cu anul şcolar 1992-1993.

            În acelaşi timp s-au făcut demersurile necesare pentru acordarea statutului juridic al Şcolii, realizată în final prin dispoziţia nr. 70/1993, şi astfel am devenit instituţie cu caracter juridic, având toate drepturile cuvenite unui liceu de Stat, totodată fiind şi ordonator de credite. Cursurile au fost deschise la 15 septembrie 1993 la sediul Bisericii Adventiste Craiova 1, în prezenţa conducerii Conferinţei Oltenia, a elevilor şi a părinţilor acestora.

            Cei 60 de elevi au optat pentru cele doua profiluri:

  • filologie(teologie);
  • matematica-fizica.

            Prima echipă de profesori ai şcolii (dl. Constantin Popescu – Isagogia Vechiului Testament, dl. Titu Ghejan – Isagogia Noului Testament, d-ra Adriana Stoica – Biologie, d-na Eugenia Golea – Chimie, dl. Leonte Lazurca – Matematică, d-na Marinela Martac – Fizică, d-na Lidia Stuparu – Lb. engleză, dl. Romică Drăgan – Lb. franceză, d-na Carmen Mihai – Lb. latină, d-na Vasilica Boeru – Ed. fizică, d-na Liliana Nedelcu – Stenodactilografie) a fost indrumată de dl. director Paul Dine, profesor de Limba şi literatura română, cu o îndelungată experienţă la catedră, de dl. capelan  Romulus Chelbegean, pastor dedicat consilierii adolescenţilor, de preşedintele Conferinţei Oltenia – dl. Virgil Peicu.

            Primele promoţii de absolvenţi şi-au încheiat deja studiile în cadrul învăţământului superior, fiind astăzi medici, informaticieni, profesori, pastori, jurişti, în ţară sau în străinătate.

            În cadrul Liceului Teologic Adventist, şi-a deschis porţile Grădiniţa Adventistă, la 1 octombrie 1997, cu două grupe, educatoare fiind Mioara Iovan şi Rodica Iovan. Actualmente funcţionează trei grupe, cu un total de 72 de copii.

Patru ani mai târziu, în anul şcolar 2001-2002 a fost înfiinţată Şcoala Primară, cu o clasă, clasa I, având ca învăţătoare pe Mariana Crăciunoiu.

           În prezent, Şcoala Primară are ciclul complet de clase, având un număr de 57 elevi, sub conducerea învăţătoarelor  Lascu Dalia, Popescu Alina, Stoian Lavinia şi Puicin Carmen.

            A urmat apoi înfiinţarea ciclului gimnazial, în anul şcolar 2004-2005, cu o singură clasă, a V-a. Astăzi, sunt înscrişi în ciclul gimnazial 64 de elevi, aflaţi sub conducerea profesoarelor titulare: Mihaiu Elena, Bogdan Carmen, Gavrilă Angela şi Geantă Gabriela.               

             Astfel, încet, încet, liceul nostru şi-a căpătat un statut recunoscut în Oltenia şi în alte regiuni ale ţării, ajungând la performanţa de a avea elevi din Moldova, Transilvania şi chiar Dobrogea.

            Misiunea instituţiei noastre de învăţământ este aceea de a pregăti tinerii să devină creştini veritabili şi cetăţeni de încredere în societate.