Scurt istoric

Liceului Teologic Adventist din Craiova

Înfiinţarea Liceului Teologic Adventist din Craiova a fost posibilă ca urmare a libertăţilor religioase obţinute după înlăturarea în 1989 a regimului comunist din România. La iniţiativa Bisericii Adventiste din România, care s-a adresat Secretariatului de Stat pentru Culte şi Ministerului Educaţiei Naţionale, s-a obţinut aprobarea pentru înfiinţarea unui Seminar Teologic Liceal Adventist la Craiova, începând cu anul şcolar 1992-1993.

În acelaşi timp s-au făcut demersurile necesare pentru acordarea statutului juridic al Şcolii, realizată în final prin dispoziţia nr. 70/1993, şi astfel am devenit instituţie cu caracter juridic, având toate drepturile cuvenite unui liceu de Stat, totodată fiind şi ordonator de credite. Cursurile au fost deschise la 15 septembrie 1993 la sediul Bisericii Adventiste Craiova 1, în prezenţa conducerii Conferinţei Oltenia, a elevilor şi a părinţilor acestora.

Cei 60 de elevi au optat pentru cele doua profiluri:

  • filologie(teologie);
  • matematica-fizica.

Prima echipă de profesori ai şcolii (dl. Constantin Popescu – Isagogia Vechiului Testament, dl. Titu Ghejan – Isagogia Noului Testament, d-ra Adriana Stoica – Biologie, d-na Eugenia Golea – Chimie, dl. Leonte Lazurca – Matematică, d-na Marinela Martac – Fizică, d-na Lidia Stuparu – Lb. engleză, dl. Romică Drăgan – Lb. franceză, d-na Carmen Mihai – Lb. latină, d-na Vasilica Boeru – Ed. fizică, d-na Liliana Nedelcu – Stenodactilografie) a fost indrumată de dl. director Paul Dine, profesor de Limba şi literatura română, cu o îndelungată experienţă la catedră, de dl. capelan  Romulus Chelbegean, pastor dedicat consilierii adolescenţilor, de preşedintele Conferinţei Oltenia – dl. Virgil Peicu.

În cadrul Liceului Teologic Adventist, şi-a deschis porţile Grădiniţa Adventistă, la 1 octombrie 1997, cu două grupe, educatoare fiind Mioara Iovan şi Rodica Iovan. Actualmente funcţionează doua grupe, cu un total de 59 de copiii.

Patru ani mai târziu, în anul şcolar 2001-2002 a fost înfiinţată Şcoala Primară, cu o clasă, clasa I, având ca învăţătoare pe Mariana Crăciunoiu. A urmat apoi înfiinţarea ciclului gimnazial, în anul şcolar 2004-2005, cu o singură clasă, a V-a, procesul dezvoltării continuând, în prezent liceul oferind posibilitatea educaţiei pornind de la grădiniţă, finalizând cu ciclul liceal.

Sari la bara de unelte