Admitere

Admitere Liceul Teologic Adventist

Rezultatele inițiale la proba de aptitudini

VEZI REZULTATELE

1 Clasa – 24 locuri

  • 15-16 mai 2023 – Inscrierea candidatilor pentru probele de aptitudini

  • 18 mai 2023 – Desfasurarea probelor de aptitudini

BibliografieEvangheliile Noului Testament (parabolele si minunile Domnului Isus)

Dosar înscriere:

  • Anexa la fișa de înscriere (se obține de la secretariatul școlii de proveniență in perioada 10-12 mai)
  • Copie acte de identitate părinți
  • Copie act de identitate și certificat de naștere elev
  • Adeverință medicală
  • Adeverință cu media la purtare și media la religie pentru clasele V-VII. În cazul in care elevul nu a optat pentru religie in gimnaziu, să se menționeze lucrul acesta.

1 Clasa – 26 locuri

6-7 și 10-17 iulie 2023
Eliberarea si completarea fiselor de inscriere

Cod liceu, profil matematica – informatica: N/A

*Toti elevii vor completa fisa cu optiunile la unitatea de învăţământ gimnazial absolvită, iar cei din afara judeţului Dolj vor preciza ca opteaza pentru un liceu din afara judetului.