Despre noi

MISIUNEA

Printr-o colaborare extinsă și constructivă cu familia, biserica și societatea, contribuind la refacerea chipului lui Dumnezeu în om, Liceul Teologic Adventist – Craiova va dezvolta în elevi caractere morale și personalități echilibrate pentru a sluji biserica și societatea.

VIZIUNEA

Liceul Teologic Adventist Craiova își dorește să ofere elevilor o educație de calitate care să împletească viziunea creștină cu cele mai înalte standarde de pregătire intelectuală, abordând un învățământ modern, deschis și flexibil care își propune:

 • Să abordeze holistic educația, urmărind o dezvoltare armonioasă a elevului, în plan fizic, mental şi spiritual;
 • Să construiască în elevi caractere moral-spirituale, prin asimilarea unui set de principii şi valori, care să-i ajute să se adapteze unei societăţi dinamice;
 • Să dezvolte interesul pentru educaţie, în perspectiva unei înalte pregătiri științifice, a formării abilităţilor şi competenţelor necesare obținerii succesului personal şi profesional;
 • Să asigure o abordare modernă a procesului educativ, prin centrarea învăţării pe elev și prin utilizarea noilor tehnologii IT în predare și în toate activitatile desfasurate cu elevii;
 • Să creeze un climat educational pozitiv, constructiv și de încredere, prin valorizarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev, încurajând performanța în toate domeniile;
 • Să promoveze principiile unui management optim realizării unui climat educaţional incluziv care să asigure egalizarea de şanse, în scopul integrării școlare;
 • Să încurajeze dezvoltarea empatiei, prin implicarea elevilor în activități de voluntariat, și să promoveze atitudinea de slujire a semenilor, în procesul lor de integrare socială;
 • Să abordeze educaţia și din perspectiva serviciilor comunitare, prin implicarea părinţilor, a bisericii și a reprezentanţilor comunităţii, favorizând pregătirea şi evoluţia în carieră a elevilor, în raport cu nevoile comunitare;
 • Să ofere părinţilor asigurarea că educaţia copiilor lor se realizează într-un cadru educativ normal şi sănătos, în măsură să-i formeze pe aceştia, astfel încât să poată participa activ la transformarea de ansamblu a societăţii; să fie activi şi eficienţi, apţi să se integreze socio-profesional în viaţa comunităţii; să cunoască şi să respecte legislația; să înţeleagă schimbările ce au loc în viaţa cotidiană;

SCURT ISTORIC

Înfiinţarea Liceului Teologic Adventist din Craiova a fost posibilă ca urmare a libertăţilor religioase obţinute după înlăturarea în 1989 a regimului comunist din România. La iniţiativa Bisericii Adventiste din România, care s-a adresat Secretariatului de Stat pentru Culte şi Ministerului Educaţiei Naţionale, s-a obţinut aprobarea pentru înfiinţarea unui Seminar Teologic Liceal Adventist la Craiova, începând cu anul şcolar 1992-1993.

În acelaşi timp s-au făcut demersurile necesare pentru acordarea statutului juridic al Şcolii, realizată în final prin dispoziţia nr. 70/1993, şi astfel am devenit instituţie cu caracter juridic, având toate drepturile cuvenite unui liceu de Stat, totodată fiind şi ordonator de credite. Cursurile au fost deschise la 15 septembrie 1993 la sediul Bisericii Adventiste Craiova 1, în prezenţa conducerii Conferinţei Oltenia, a elevilor şi a părinţilor acestora.

Cei 60 de elevi au optat pentru cele doua profiluri:

 • filologie(teologie);
 • matematică-fizică.

Prima echipă de profesori ai şcolii (dl. Constantin Popescu – Isagogia Vechiului Testament, dl. Titu Ghejan – Isagogia Noului Testament, d-ra Adriana Stoica – Biologie, d-na Eugenia Golea – Chimie, dl. Leonte Lazurca – Matematică, d-na Marinela Martac – Fizică, d-na Lidia Stuparu – Lb. engleză, dl. Romică Drăgan – Lb. franceză, d-na Carmen Mihai – Lb. latină, d-na Vasilica Boeru – Ed. fizică, d-na Liliana Nedelcu – Stenodactilografie) a fost indrumată de dl. director Paul Dine, profesor de Limba şi literatura română, cu o îndelungată experienţă la catedră, de dl. capelan  Romulus Chelbegean, pastor dedicat consilierii adolescenţilor, de preşedintele Conferinţei Oltenia – dl. Virgil Peicu.

În cadrul Liceului Teologic Adventist, şi-a deschis porţile Grădiniţa Adventistă, la 1 octombrie 1997, cu două grupe, educatoare fiind Mioara Iovan şi Rodica Iovan. Actualmente funcţionează doua grupe, cu un total de 59 de copiii.

Patru ani mai târziu, în anul şcolar 2001-2002 a fost înfiinţată Şcoala Primară, cu o clasă, clasa I, având ca învăţătoare pe Mariana Crăciunoiu. A urmat apoi înfiinţarea ciclului gimnazial, în anul şcolar 2004-2005, cu o singură clasă, a V-a, procesul dezvoltării continuând, în prezent liceul oferind posibilitatea educaţiei pornind de la grădiniţă, finalizând cu ciclul liceal.