Oferta educationala

Liceul Teologic Adventist Craiova prezintă o ofertă educațională diversificată și de calitate, care să asigure atingerea standardelor de învățare și promovarea valorilor europene într-un climat de siguranță fizică și psihică.

Liceul Teologic Adventist Craiova are următoarele obiective:

 • să imprime viziunea şi misiunea unității tuturor factorilor interesaţi;
 • să stabilească împreună cu personalul unității obiective şi să articuleze aceste obiective cu claritate, responsabilitate, convingere;
 • să facă cunoscute în profunzime curriculum-ul şcolar şi ofertele curriculare şi extracurriculare de la nivelul fiecărei clase;
 • să încurajeze munca în echipă la toate nivelurile unităţii şcolare;
 • să stimuleze practica reflexivă şi autoevaluarea în echipă;
 • să promoveze profesionalizarea şi perfecţionarea continuă a personalului didactic;
 • să promoveze un climat educaţional bazat pe respect, încredere şi înţelegere;
 • să motiveze personalul şi să cultive sistematic forme de recunoaştere şi de celebrare a succesului;
 • să cultive participarea părinţilor şi comunităţii la viaţa liceului, dar şi deschiderea serviciilor unității către comunitate;
 • să promoveze utilizarea eficientă a resurselor unității.

OFERTA DE ȘCOLARIZARE

 • învățământ preşcolar: grupa mică, grupa mijlocie, grupa mare
 • învățământ primar: clasa pregătitoare şi clasele I-IV
 • învățământ gimnazial: clasele V-VIII
 • învățământ liceal: clasele IX-XII
Pentru anul şcolar 2022 – 2023, conform  planului de şcolarizare aprobat, oferta de şcolarizare este:
 • 2 grupe de grădiniță cu program normal – 36 copii
 • 1 clasă pregătitoare –  25 elevi
 • 1 clasă I – 20 elevi
 • 1 clasă a II-a – 20 elevi
 • 1 clasă a III-a – 23 elevi
 • 1 clasă a IV-a – 18 elevi
 • 1 clasă a V-a- 15 elevi
 • 1 clasă a VI-a- 24 elevi
 • 1 clasă a VII-a- 25 elevi
 • 1 clasă a VIII-a-  28 elevi
 • 4 clase învățământ liceal, filieră teoretică, profil real, specializarea matematică-informatică 82 elevi
 • 4 clase învățământ liceal, filieră vocațională, profil teologic, specializarea teologie adventistă  88 elevi
De asemenea, pentru anul şcolar 2022 – 2023, dispunem de locuri libere pentru clasele care nu sunt la început de ciclu şcolar. Locurile în aceste clase se ocupă prin transfer şcolar, conform informaţiilor suplimentare oferite direct de către serviciul Secretariat.