CEAC

COMPONENȚA COMISIEI
C.E.A.C.

  • Prof. dr. Botezat Claudia Carmen – coordonator
  • Prof. Mihaiu Elena – membru
  • Prof. Jercău Rebeca – membru
  • Prof. înv. primar Delcea Daniela – membru
  • Nicoli Marian – reprezentant al Consiliului Local
  • Vasiloiu Miriam  – reprezentant al Consiliului reprezentativ al părinţilor
  • Niță Ervin – reprezentant al Consiliului consultativ al elevilor

Documente CEAC

Organigrama CEAC
DESCARCĂ DOCUMENTUL

Regulament organizare și funcționare CEAC 2022-2023
DESCARCĂ DOCUMENTUL

Decizie pentru numirea Comisiei pentru Evaluare și Asigurarea Calității
DESCARCĂ DOCUMENTUL

Procedură de sistem – Implementarea standardului 12 – Informare și comunicarea
DESCARCĂ DOCUMENTUL

OPIS PROCEDURI
DESCARCĂ DOCUMENTUL

Raport anual de evaluare internă a calității 2021-2022
DESCARCĂ DOCUMENTUL