Proiect de mobilitate KA 1 Erasmus+ „Educaţie incluzivă prin metode non-formale”

Proiect de mobilitate KA 1 Erasmus+ „Educaţie incluzivă prin metode non-formale”

Proiect finanţat prin programul Erasmus+
Acţiunea cheie KA1 Proiecte de mobilitate
Domeniul – Educaţie şcolară
Titlul proiectului: Educaţie incluzivă prin metode non-formale
Numărul proiectului: 2018-1-RO01-KA101-047646
Durata: 16 luni (01.11.2018- 29.02.2020)
Beneficiar: Liceul Teologic Adventist Craiova

 

INFORMAȚII DESPRE PROIECT

        Scopul proiectului: dezvoltarea competenţelor profesionale a șase cadre didactice din cadrul Liceului Teologic Adventist Craiova prin participarea la două cursuri internaţionale pentru a-şi însuşi metode de educaţie în aer liber şi non formale pentru incluziune în vederea aplicării lor în procesul educativ la nivel gimnazial şi liceal pentru ameliorarea şi diversificarea actului educaţional.

Grupul ţintă: șase cadre didactice cu studii superioare, cunoştinţe de limba engleză nivel minim A1, care predau oricare dintre disciplinele: limbi străine, istorie, geografie, matematică, chimie, biologie, TIC, filosofie sau religie.

Parteneri:
• Asociaţia Edu2Grow;
• IFOM, Via Marsala, Bologna

Informarea cadrelor didactice despre proiect în cadrul Consiliului Profesoral

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUNŢ – CONCURS DE SELECŢIE

Către,

Cadrele didactice din Liceul Teologic Adventist Craiova

Ca urmare a aprobării proiectului „Educaţie incluzivă prin metode non-formale”, Liceul Teologic Adventist Craiova organizează Concurs de selecţie a profesorilor pentru mobilităţile care se vor desfăşura în Portugalia şi Italia în perioadele 08-16.04.2019, 29.09-05.10.2019, respectiv 6 profesori, 3 pentru fiecare flux de mobilitate.

 

Calendarul concursului de selecţie:

15-16.11.2018 – Depunerea dosarului de candidatură la secretariatul Liceului Teologic Adventist Craiova, între orele                                9.00-14.00.
19.11.2018 – Evaluarea dosarelor de candidatură.
19.11.2018 – Interviul
Lista participanţilor selectaţi şi a rezervelor va fi afişată la avizierul şcolii în 24 de ore de la finalizarea selecţiei.

Dosarul de candidatură depus va cuprinde următoarele documente:
a) cerere adresată conducerii şcolii (ANEXA 1);
b) scrisoare de intenţie;
c) diplomă/diplome de studii – copie certificată „conform cu originalul” de către fiecare candidat;
d) copie după cartea de identitate;
e) copie după certificatul de naştere;
f) copie după certificatul de căsătorie dacă este cazul;
g) CV în format Europass datat şi semnat pe fiecare pagină împreună cu documentele doveditoare;
h) angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului (ANEXA 2);
i) declaraţie (ANEXA 3);

Notă:
1. Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar, numerotate pe fiecare pagină şi introduse într-un dosar cu şină. Lipsa unui document de la punctele „a-i” atrage după sine eliminarea din concurs.
2. Anexele 1, 2 și 3 se pot ridica de la secretariatul Liceului Teologic Adventist Craiova.

Criterii de selecţie:
– Cunoaşterea limbii engleze nivel minim A1;
– Cunoaşterea proiectului;
Selecţia se realizează în condiţiile respectării egalităţii de şanse (etnie, sex, religie, dizabilităţi, categorie socială etc.) ţinând cont de principiile nediscriminării, echitabilităţii, transparenţei şi a evitării oricărui conflict de interese de către Comisia de selecţie externă constituită prin decizie internă.

Probele şi locul desfăşurării concursului de selecţie:
Concursul va consta în:
1. Analiza dosarului de candidatură;
2. Interviul care se va desfăşura la Liceul Teologic Adventist Craiova în data de 19.11.2018 la ora 11.00;
Din totalul participanţilor la concursul de selecţie va fi creată pentru fiecare flux şi o bază de rezerve formată din câte 1 profesor/flux, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut.

Punctajul final

Punctaj evaluare dosar (1) maxim 70 de puncte

Punctaj interviu (2) maxim 30 de puncte

Punctaj final (1+2) maxim 100 de puncte

 

REZULTATE CONCURS DE SELECŢIE
19.11.2018

1. Filip Dumitru Florin – admis
2. Stancu-Priciu Daniela – admis
3. Ciocan Elisabeta – admis
4. Jercău Rebeca Naomi – admis
5. Negoescu Elena – admis
6. Zorzon Luisa Raluca – admis
7. Mihaiu Elena – rezervă
8. Botezat Claudia – rezervă

PREGĂTIREA PARTICIPANŢILOR

 

Către,
Cadrele didactice din Liceul Teologic Adventist Craiova care vor participa la mobilități

Pregătirea lingvistică, pedagogică şi culturală se va desfășura la Liceul Teologic Adventist Craiova, după următorul program:
Pregătirea lingvistică:
– în zilele 15, 17, 22, 24, 29, 31 ianuarie 2019;
– intervalul orar 15.00 – 19.00.

Pregătirea pedagogică:
– în zilele 14, 16, 21, 23, 28, 30 ianuarie 2019;
– intervalul orar 15.00 – 19.00.

Pregătirea culturală:
– în zilele 11, 13, 18, 20, 25, 27 februarie 2019;
– intervalul orar 15.00 – 19.00.

ACTIVITATEA DE MOBILITATE

Mobilitatea 1. PORTUGALIA
08-16.04.2019

Trei cadre didactice din cadrul Liceului Teologic Adventist Craiova (Filip Dumitru Florin, Ciocan Elisabeta și Jercău Rebeca) au participat la cursul „Non formal for inclusion”, furnizor Asociaţia Edu2Grow, în Caldas da Rainha, Portugalia.

Programul perioadei de mobilitate
Zilele 1, 2: Cultura și interculturalitatea

Zilele 3,4,5,6,7: Comunicare, dinamica grupului,  metode non-formale de includere

 

 

Ziua 8: Gestionarea conflictelor și mediere

Ziua 9: Evaluare

 

Mobilitatea 2. ITALIA
29.09.2019 – 05.10.2019

 

Trei cadre didactice din cadrul Liceului Teologic Adventist Craiova (Stancu Priciu Daniela, Zorzon Raluca și Negoescu Elena) au participat la cursul „Outdoor education: a new way of teaching and learning”, furnizor Istituto per la Formazione, l’Occupazione e la Mobilità, în Bologna, Italia.

Programul perioadei de mobilitate  Ziua 1: Activități de networking

        Participanții la curs au avut ocazia să se cunoască, să prezinte câteva aspecte legate de școlile de proveniență, de motivația participării la curs precum și așteptările pe care le-au avut înainte de desfășurarea cursului.

Ziua 2: Principiile și beneficiile educației și învățării în aer liber

 

 

 

 

 

 

 • Introducere
 • Activități de grup
 • Evaluarea competențelor
 • Valoarea educației în aer liber pentru dezvoltarea personală, socială și relațională

Ziua 3: Activități în natură (Parcul Villa Ghigi). Activități de team building, orientare și  exerciții în natură.

 • Filosofia, teoria și practicile educației experiențiale și educației de mediu
 • Joc didactic – Efectuare traseu cu ochii închiși, cu ajutorul unui partener
 • Cazuri reale, experiențe și reflecții privind practicile și stilurile didactice actuale
 • Joc didactic – Crearea unei povești

 

Ziua 4: Lucrări practice: proiectarea și planificarea activităților educaționale în aer liber

 • Modul de proiectare, planificare și livrare a activităților de educație în aer liber
 • Lucrări practice: proiectarea și planificarea activităților educaționale în aer liber

 

Ziua 5: Feedback și schimb de bune practici despre educația  în aer liber

 • Predarea în natură
 • Lucrări practice: livrarea de activități educaționale în aer liber în natură
 • Dezvăluire, feedback și schimb de bune practici despre educația în aer liber

Ziua 6: Joc didactic de orientare și descoperire a orașului Bologna, Actionbound, în ziua de San Petronio, patron al orașului

 

                

 • Predarea în natură
 • Lucrări practice: livrarea de activități educaționale în aer liber în natură
 • Dezvăluire, feedback și schimb de bune practici despre educația în aer liber
 • Spațiu pentru discuții privind cooperarea viitoare și planificarea activităților de monitorizare
 • Evaluarea finală
 • Validarea rezultatelor învățării

Ziua 7: Evaluare

           

 

 

 

 

REZULTATELE PROIECTULUI

1. Prezentarea PowerPoint „Metode de educaţie non formală incluzivă” în Consiliul profesoral al Liceului Teologic Adventist Craiova;

                            

2. Colţul „Învăţământ la nivel european”

3. Atelierul de lucru „Outdoor and Non-formal education” organizat în cadrul comisiei metodice „Om şi societate”

         

 1. Prezentarea PowerPoint „Perfecționarea cadrelor didactice prin proiectele de mobilitate KA1 Erasmus+” în cadrul Cercurilor pedagogice;

 

 1. Prezentarea PowerPoint „Proiectul de mobilitate KA1 Erasmus+ – Educaţie incluzivă prin metode non formale”;

 

 1. Un articol de presă „Proiectele de mobilitate Erasmus+ – o alternativă în educaţie”;

 

https://cvlpress.ro/27.01.2020/proiectele-de-mobilitate-erasmus-o-alternativa-in-educatie/

 

 1. Culegere de proiecte didactice axate pe metode de învăţare în aer liber şi educaţie non formală pentru incluziune;

 

 1. Activităţi practice „Experienţe de învăţare în aer liber” desfăşurate în săptămâna „Şcoala Altfel”, incluzând metode outdoor şi non-formale pentru incluziune;

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *