Anunt mobilitate personal didactic

In urma propunerii consiliului de administratie al scolii, avand avizul ISJ Dolj au fost aprobate urmatoarele conditii specifice de ocupare a posturilor didactice vacante in cadrul etapelor de transfer/pretransfer:


CS1 – calificativul foarte bine in ultimii 5 ani
CS2 – 100 de pucte, conform anexei 2 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare in invatamantul preuniversitar in anul scolar 2022-2023
CS3 – activitate metodica si stiintifica in specialitatea postului dovedita prin participare la programe de formare continua insumand 90 de credite profesionale, transferabile, in specialitate, in ultimii 5 ani
CS4 – sa aiba gradul didactic 1

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *